Schumann | "Waldszenen" (Scènes de la forêt) op. 82 n° 9 - "Abschied" par David Kadouch
Schumann | "Waldszenen" (Scènes de la forêt) op. 82 n° 9 - "Abschied" par David Kadouch
Schumann | "Waldszenen" (Scènes de la forêt) op. 82 n° 9 - "Abschied" par David Kadouch ©Radio France - crédit Radio France
Schumann | "Waldszenen" (Scènes de la forêt) op. 82 n° 9 - "Abschied" par David Kadouch ©Radio France - crédit Radio France
Schumann | "Waldszenen" (Scènes de la forêt) op. 82 n° 9 - "Abschied" par David Kadouch ©Radio France - crédit Radio France
vidéo
Robert Schumann, Scène de la forêt Op. 82 n °9 (Abschied) par David Kadouch | Le live de la matinale
Robert Schumann, Scène de la forêt Op. 82 n °9 (Abschied) par David Kadouch | Le live de la matinale
3 min