Omri Mor à Paris

Omri Mor au Sunside le 18 avril 2018
Omri Mor au Sunside le 18 avril 2018 - Philippe Marchin
Omri Mor au Sunside le 18 avril 2018 - Philippe Marchin
Omri Mor au Sunside le 18 avril 2018 - Philippe Marchin
Publicité

Omri Mor au Sunside à Paris.

Concert enregistré le 19 avril 2018 au Sunside à Paris

Omri Mor quartet

Omri Mor (piano)
Michel Alibo (basse)
Gilad Abro (contrebasse)
Karim Ziad (batterie)

Publicité
Omri Mor, Gilad Abro, Michel Alibo, Karim Ziad le 18 avril 2018 au Sunside
Omri Mor, Gilad Abro, Michel Alibo, Karim Ziad le 18 avril 2018 au Sunside
- Philippe Marchin
Open jazz
54 min

L'équipe